/ O PROJEKCIE

Między rondami: Mogilskim i Grzegórzeckim, dzięki środkom prywatnych inwestorów oraz wsparciu Gminy Kraków powstanie Superścieżka – wyjątkowy projekt przestrzeni miejskiej. O tym jak będzie wyglądał, w głosowaniu zdecydują sami mieszkańcy. Najpierw jednak wezmą udział w cyklu warsztatów z architektami.

Po raz pierwszy w Polsce, w tak dużej skali udało się porozumieć i rozpocząć wspólne działania organizacjom pozarządowym, mieszkańcom, gminie i deweloperom. Przejeżdżające tramwaje, bardzo duży ruch samochodów na al. Powstania Warszawskiego, brak zieleni, ekrany akustyczne – to wszystko sprawia, że teren między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim jest aktualnie mało przyjazny ludziom. Planowana wzdłuż ruchliwej arterii, od strony sądów, Superścieżka ma to zmienić. W inicjatywę zaangażowały się władze miasta, architekci i urbaniści, organizacje pozarządowe, prywatne firmy obecne w tym rejonie, a przede wszystkim: mieszkańcy Krakowa. W maju i czerwcu, w klubokawiarni Pauza in Garden, w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki oraz na jednej z działek zlokalizowanych w rejonie projektu, zorganizowane zostaną 4 warsztaty. Podczas tych spotkań prowadzonych przez krakowską Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, mieszkańcy podzieleni na grupy, pod okiem architektów, architektów krajobrazu i artystów, opracują własne propozycje zagospodarowania terenu wzdłuż al. Powstania Warszawskiego. Efekt tych prac zostanie zaprezentowany na specjalnej wystawie plenerowej, która w czasie wakacji stanie w rejonie Ronda Mogilskiego. Przygotowane prace zostaną skonsultowane z pracownią Jana Gehla – światowej sławy duńskiego architekta i urbanisty. Kulminacyjnym momentem projektu będzie debata na temat przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu z jego udziałem. Po niej odbędzie się głosowanie. Mieszkańcy wybiorą rozwiązania przestrzenne, które później doczekają się realizacji.

Projekt partycypacyjny - Superścieżka - jest pierwszym, tak dużym przedsięwzięciem placemakingiwym w skali naszego kraju. Całkowity koszt opracowania koncepcji, kampanii medialnej oraz przeprowadzenia warsztatów społecznych szacowany na 300 tys. zł., wezmą na siebie prywatni inwestorzy oraz osoby zaangażowane w projekt w ramach społecznego uczestnictwa. Przygotowanie koncepcji oraz przedstawienie jej władzom miasta planowane jest na listopad tego roku. Realizacja, podzielona na etapy rozpocznie się na początku 2017 roku. Zakończenie prac nad pierwszym etapem projektu, uwzględniających zagospodarowanie skweru im. Mariana Eilego zaplanowano w pierwszej połowie 2017 roku.

ZESPÓŁ - TUTORZYJan Gehl – główny konsultant

Wybitny duński architekt i urbanista zasłynął receptą na przyjazne miasto. Doradza największym metropoliom na świecie jak projektować miejską przestrzeń, aby ludzie chętnie w niej przebywali. Główne założenia jego filozofii to ograniczanie ruchu samochodowego w miastach, na rzecz tworzenia miejsc dla pieszych i ścieżek rowerowych.
Romuald Loegler, Atelier Loegler

W latach 90-tych uczestniczył w jednym z największych projektów rewitalizacyjnych w Europie związanych z rozbudową Berlina. Doradzał wielu miastom w Polsce, uczestniczył w licznych projektach konsultacyjnych. Doświadczony koordynator zespołów interdyscyplinarnych.
dr. hab. arch. Piotr Gajewski

Profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakłady Architektury Użyteczności Publicznej Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury. Długoletni działacz SARPu i komisarz Biennale Architektury, w latach 2006 - 2012 prezes krakowskiego oddziału SARP. Organizator i prowadzący wielu dydaktycznych programów międzynarodowych, m. in. z Knoxville, Delft, Brunszwikiem, Muenster, Parmą, Wenecją, Splitem, Hawaną, Alghero. Promotor lub współpromotor ponad 300 prac dyplomowych na Wydziale Architektury.
Małgorzata Tujko, Pracownia LAND ARCH

Architekt krajobrazu, absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu oraz Planowania Krajobrazu i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Krakowskiej; Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Właścicielka Pracowni Projektowej „LAND-ARCH”, zajmującej się kreowaniem „zielonych przestrzeni”, zarówno publicznych jak i prywatnych. Członkini wielu zespołów projektowych. Sztandarowe realizacje inwestycji publicznych w zakresie architektury krajobrazu: to m. in. Otoczenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki czy projekt „Placu Na Salwatorze”, Centrum Kongresowe „ICE” Kraków.
Paweł Wieczorek, Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne

Architekt z wieloletnią praktyką w zawodzie. Pasjonat fotografii. Nie ogranicza się wyłącznie do myślenia o budynku, uwzględniając także jakość otoczenia. Do takich realizacji należy wyróżniony nagrodą artURBANICA plac miejski, zlokalizowany pomiędzy budynkami centrum biurowego na terenie po dawnych zakładach Chemicznych Bonarka w Krakowie oraz nowosądecki park technologiczny wkomponowany w krajobraz Góry Zabełeckiej.
Anna Veronika Themerson, Skanska Property Poland

Związana z Krakowem, architekt z wieloletnią praktyką w zawodzie, od kilkunastu lat zajmuje się także kierowaniem projektami oraz realizacją zamierzeń inwestycyjnych. Obecnie prowadzi projekt przy Rondzie Mogilskim, który stał się inspiracją do powstania pomysłu Superścieżki. Gorąca zwolenniczka projektowania odpowiedzialnego społecznie.
Bartłomiej Kisielewski, HORIZONE STUDIO Darasz Kisielewski Strzeński

Architekt z dwudziestoletnim doświadczeniem, współwłaścicielbiura architektonicznego Horizone Studio. Przez lata pracował w Berlinie w Takamatsu&Lahyani oraz Pysall Ruge Architekten. Współautor i architekt prowadzący m.in. nowy budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się projekty rewitalizacyjne oraz budownictwo zrównoważone.
Paweł Barczyk, INARKO biuro architektoniczne

Architekt z dumą kontynuujący tradycję „Śląskiej Szkoły Architektury”. Laureat wielu konkursów architektonicznych oraz autor projektu pierwszego w Polsce „Domu na wodzie”. Od lat wspiera swoim doświadczeniem inicjatywy FAO, z którą zrealizował m.in instalację przestrzenną „Kraków2020” podejmującą tematykę kierunków rozwoju miasta.
Michał Marjankowski, Biuro Rozwoju Krakowa S. A.

Architekt od zawsze związany z Krakowem. Specjalizuje się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, gdzie kładzie się szczególny nacisk na przestrzeń przeznaczoną dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Zwolennik zasady zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych rozwiązań poprawiających komfort użytkownika.
Miłosz Zieliński, Instytut Architektury Krajobrazu WP PK

Architekt i architekt krajobrazu. W pracy naukowej zorientowanej na społeczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania krajobrazu, szczególny akcent w badaniach kładzie na zagadnienie współuczestnictwa społeczności lokalnych w przekształcaniu przestrzeni publicznych w miastach. Autor i współautor projektów z zakresu krajobrazu miejskiego i architektury.
Joanna Szwed

Z wykształcenia architekt oraz architekt krajobrazu. Obecnie asystentka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu oświetlenia i iluminacji krajobrazu miejskiego.
Wojciech Gawinowski, Vostoc Design

Architekt, uczestnik licznych warsztatów i konkursów architektonicznych, zdobywca między innymi I nagrody w konkursie „CITY SQUARES - Wrocław 2004 Workshop - PUBLIC PLACES IN THE CITY ”. W 2010 roku założył autorską pracownię Vostok Design, gdzie tworzy projekty z zakresy architektury i urbanistyki. Jest współzałożycielem BimKlaster, współprowadzi warsztaty z projektowania parametrycznego, urbanistyki i architektury.
Marzena Krupińska, Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Krakowie

Architekt z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Obecnie w zespole realizującym projekt Przy Rondzie Mogilskim. Przyjazna przestrzeń publiczna to priorytet w myśleniu o architekturze i jej tworzeniu. „Wielkie dzieła składają się z małych działań” z tą maksymą przystępuje do „Super Ścieżki”.
Joanna Lasek, WARIMPEX

Architekt Krajobrazu, absolwentka Politechniki Krakowskiej. Posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta terenów zieleni oraz koordynatora realizacji inwestycji. Jej portfolio obejmuje projekty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Jest osobą niezwykle ambitną, nieustającą w samorozwoju oraz poszukiwaniu najlepszych kreacji projektowych.
Katarzyna Miodek, Iliard Architecture & Project Management

Architekt ze śląskim paszportem pracujący czynnie i udzielający się zawodowo od wielu lat w Krakowie. Laureat i finalista międzynarodowych konkursów z zakresu architektury i planowania przestrzennego, t.j. Kraków Nowa Huta Przyszłości - koncepcja rozwoju i rewitalizacji terenów Nowej Huty w Krakowie oraz Skanska: Bridging Prague - w zakresie koncepcji rewitalizacji rzeki Wełtawy w Pradze.
Jarosław Tabor, Urząd Miasta Krakowa

Absolwent Kierunku Rośliny ozdobne i tereny zieleni na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od ośmiu lat związany z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, gdzie obecnie zastępuje Miejskiego Architekta Krajobrazu. W swojej pracy stawia na rozwój i kształtowanie terenów zieleni miejskiej w powiązaniu z potrzebami ich użytkowników.
Ewa Koziana, Skanska Property Poland

Architektka, absolwentka Krakowskiego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat pracuje w charakterze kierownika projektu bądź osoby zarządzającej inwestycją z ramienia inwestora przy budynkach komercyjnych (budynki wielorodzinne, hotele, biurowce). Pasje: fotografia, ogród, dzierganie, projektowanie lamp, mebli.
Barbara Ostrowska, Artur Jasiński i Wspólnicy

Architekt, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Artur Wabik

Artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. Od lat dziewięćdziesiątych związany ze street artem, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej, kurator w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Współpracował z Instytutem Książki, Małopolskim Instytutem Kultury, Instytutem Rozwoju Miast, oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.
Dominik Darasz, HORIZONE STUDIO Darasz Kisielewski Strzeński

Architekt z wieloletnią praktyką zawodową. Ostatnie 12 lat swojego życia zawodowego spędził w Szwecji. W tym czasie pracował m.in. w Urzędzie Planowania Miasta w Helsingborgu oraz prowadząc własną firmę współpracował z międzynarodowymi biurami architektonicznymi w Szwecji, Holandii, Francji i Niemczech. Uczestniczył w licznych projektach partycypacyjnych, takich jak Mariastaden w Helsingborg, zdobywając cenną wiedzę i doświadczenie w pracy projektowej.
Robert Strzeński, HORIZONE STUDIO Darasz Kisielewski Strzeński

Architekt z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Członek Małopolskiej Okręgowej izby Architektonicznej (MOIA) oraz Royal Institute of Architects w Irlandii (RIAI). Brał udział w wielu projektach rewaloryzacji przestrzeni miejskich, między innym obszarów Dominick Street i Bridgefoot Street w Dublinie. Od 2009 prowadzi wraz ze wspólnikami krakowską pracownię architektoniczną Horizone Studio.

WYDARZENIA

Warsztaty 16.05 Warsztaty 23.05 Warsztaty 30.05 Warsztaty 13.06 Podsumowanie warsztatów Wystawa Piknik


Debata Po debacie


Piknik Sąsiedzki na Grzegórzkach


14 maja o godzine 10.00 na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego rozpocznie się Piknik Sąsiedzki dla mieszkańców Krakowa połączony z prezentacją koncepcji projektowej Superścieżki.

W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, występy muzyczne, grill majówkowy i wiele innych atrakcji. Uczestnikom pikniku zaprezentuje się utalentowana młodzież z Młodzieżowych Domów Kultury. Przewidziano pokazy tańca, capoeiry, działania artystyczne oraz pokazy parkouru z krótkimi warsztatami. Dodatkowo dr. Albin będzie nieodpłatnie przeglądać rowery uczestników.

Uwaga: poszukujemy osób, które chciałby opowiedzieć nam o swoich wspomnieniach z obszaru, gdzie powstaje obecnie Superścieżka. Mile widziane będą stare fotografie, ale przede wszystkim osobiste opowieści, które będzie można zarejestrować w specjalnej video-budce. Zebrane materiały posłużą nam do stworzenia interaktywnych kapsuł z opowieściami, które umieścimy na stałe w przestrzeni Superścieżki.

Impreza ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA
14 MAJA - RELACJA Z PIKNIKU

WOKÓŁ SUPERŚCIEŻKI

WYWIADY


DO POBRANIA

Mapa ortofoto Mapa schemat zieleni Mapa zasadnicza Superścieżka - prezentacja Superścieżka - wizualizacje Koncepcja projektowa

PARTNERZY